Noshiro-shi, Akita 34-2, Shinzanmae

Noshiro-shi Route 7 across Noshiro entrance plan①
SizeH 1.82m x W 2.73m
AspectOne side
Board bottom2.18 m
Tatami mat size3 tatami
Article stateUnder client contract